PostHeaderIcon de Ontmoeting - Activiteiten

De gasten van dagbesteding “de Ontmoeting” krijgen een zeer gevarieerd pakket van activiteiten aangeboden.

DAGACTIVITEITEN

Hieronder vallen bijvoorbeeld het gezamenlijk lezen van de krant, geheugenspelletjes, rikken, bewegingsspellen, jokeren, handwerken, kaarten maken, scrabbelen, koekjes bakken, sjoelen, wandelen, gezellig buurten buiten in het zonnetje en bezoek van de peutertjes, de buren in de Schakel.

THEMA’S

Bij thema-activiteiten denken we aan jaarlijks terugkerende activiteiten die in de eigen ruimte plaatsvinden. Zo vieren we samen carnaval, kerst. Sinterklaas, is er een Paasviering, staan we stil bij de vakantie, houden we een gezamenlijke bingo, vergeten we de Gilse kermis niet en maken samen leuke herfststukjes.

Bovendien zijn er enkele activiteiten die wij gezamenlijk met alle gasten én vrijwilligers vieren. In december krijgen we bezoek van Sinterklaas die ieder jaar weer plaatsneemt achter de bingomolen en hebben we een supergezellige kerstviering waarbij we steeds kunnen genieten van een optreden, kerstgedachtes worden voorgelezen en niet te vergeten het overheerlijke kerstmenu.

Met enige regelmaat organiseren wij een familiedag waarbij de opkomst over het algemeen genomen groot is.

Ook aan onze vrijwilligers wordt gedacht. Zo zijn er activiteiten die alleen voor hen bestemd zijn.

In januari is er de nieuwjaarsbijeenkomst die we laten samenvallen met de algemene jaarvergadering en net voor de zomervakantie hebben we als seizoensafsluiting altijd weer de goed verzorgde barbecue.

 
Zoeken